Aconsegueix el teu
KIT DIGITAL
Kit digital

Si compleixes amb les condicions establertes en les bases de la convocatòria de l'ajuda del Kit Digital, podràs disposar d'un bonus digital que et permetrà accedir a les solucions de digitalització.

L'import màxim es detalla en la taula, i dependrà de la grandària de la teva empresa:

SEGMENT 1
Petites empreses o Microempreses d'entre 0 i 3 empleats i persones en situació d'autoocupació.
IMPORT BONUS DIGITAL
2.000 €
SEGMENT 2
Petites empreses o Microempreses d'entre 3 i 9 empleats.
IMPORT BONUS DIGITAL
6.000 €
SEGMENT 3
Petites empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats.
IMPORT BONUS DIGITAL
12.000 €

Tria les solucions digitalitzadores del Kit Digital que millor s'adaptin a les necessitats del teu negoci. En la secció de "Categories de solucions digitals" podràs consultar en què consisteix cadascuna i l'import de l'ajuda concedida per a cada solució. Selecciona aquelles que necessitis!:

Producte web

Objectiu: Expansió de la presència a internet de la pime mitjançant la creació d'una pàgina web i/o la prestació de serveis que proporcionin posicionament bàsic en internet.

Import de l'ajuda

Segment I 0 < 3 empleats Segment II 3 < 9 empleats Segment III 10 < 50 empleats
2.000 € 2.000 € 2.000 €

 

Funcionalitats i serveis (requisits mínims):

    •    Domini: alta de nou domini per a la pime beneficiària durant un termini mínim de dotze mesos. La titularitat del domini serà íntegrament de la pime.
    •    Hosting: allotjament de la pàgina web desenvolupada durant un termini mínim de dotze mesos.
    •    Disseny de la pàgina web: estructura web amb un mínim de 3 pàgines o apartats. Es consideren pàgines o apartats d’una web, elements com ara : pàgina d’inici (Landing Page), presentació de l’empresa, formulari de contacte, descripció de productes, dades de contacte, mapa del lloc (sitemap), etc.
    •    Web responsive: les pàgines web dissenyades han d’adaptar-se per a ser funcionals en tota mena de dispositius.
    •    Accessibilitat: el disseny ha de complir amb criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1. 
    •    Autogestionable: s’haurà de proveir una plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que sigui autònom a l’hora de modificar el contingut de les seves pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l’empresa proveïdora.
    •    Posicionament bàsic en internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa en els principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
    •    Optimització de la presència en cercadors (SEO bàsic): Anàlisi de paraules clau, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.

Botiga Online

Objectiu: Creació d'una botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi.

Import de l'ajuda

Segment I 0 < 3 empleats Segment II 3 < 9 empleats Segment III 10 < 50 empleats
2.000 € 2.000 € 2.000 €

 

Funcionalitats i serveis (requisits mínims):

    •     Creació de la botiga en línia o E-Commerce i alta del catàleg de productes: producció d’un catàleg mitjançant l’alta, importació o càrrega dels productes o articles de la pime. El nombre de referències a carregar per l’agent digitalitzador serà d’almenys 100 referències de productes, tret que la pime no disposi d’aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.
    •     Mètodes de pagament: configuració i integració dels mètodes de pagament.
    •     Disseny Responsive: la solució de E-Commerce dissenyada ha d’adaptar-se per a ser funcional en tota mena de dispositius.
    •     Accessibilitat: El disseny ha de complir amb criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
    •     Posicionament bàsic en internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa en els principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
    •     Optimització de la presència en cercadors (SEO): Anàlisi de paraules clau, anàlisis de la competència, SEU On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut i informes trimestrals de seguiment.
    •     Autogestionable: s’haurà de proveir una plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que sigui autònom a l’hora de modificar el contingut de les seves pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l’empresa proveïdora.
    •     Formes d’enviament: configuració i integració de mètodes d’enviament digital i físic dels productes comercialitzats pel beneficiari a la botiga en línia.

Gestió de Xarxes Socials

Objectiu: Promocionar a les empreses beneficiàries en xarxes socials.

Import de l'ajuda

Segment I 0 < 3 empleats Segment II 3 < 9 empleats Segment III 10 < 50 empleats
2.000 € 2.500 € 2.500 €

 

Funcionalitats i serveis (requisits mínims):

    •     Pla Social Media: definició i implementació d'una estratègia de xarxes socials alineada amb la missió i visió de la pime, que sigui rellevant i connecti amb els potencials clients, i fidelice a aquells usuaris que ja ho siguin.
    •     Monitoratge de xarxes socials: monitoratge i control periòdic a través de mètriques de referència de l'impacte de les accions, per a quantificar els resultats i comprovar si s'estan complint els objectius marcats en l'estratègia.
    •     Optimització de la xarxa/Auditoria Mitjà social : anàlisi dels diferents canals socials per a poder optimitzar el rendiment.
    •     Gestió d'una xarxa social: administració del perfil/usuari de la pime en, almenys, una xarxa social.
    •     Publicació de posts setmanals: publicació per part de l'agent digitalitzador d'un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.