Aconsegueix el teu
KIT DIGITAL
Kit digital

Si compleixes amb les condicions establertes en les bases de la convocatòria de l'ajuda del Kit Digital, podràs disposar d'una bonificació digital que et permetrà accedir a les solucions de digitalització.

L'import màxim es detalla en la taula, i dependrà de la grandària de la teva empresa:

SEGMENT 1
Petites empreses o Microempreses d'entre 0 i 3 empleats i persones en situació d'autoocupació.
IMPORT BONUS DIGITAL
2.000 €
SEGMENT 2
Petites empreses o Microempreses d'entre 3 i 9 empleats.
IMPORT BONUS DIGITAL
6.000 €
SEGMENT 3
Petites empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats.
IMPORT BONUS DIGITAL
12.000 €

Tria les solucions digitalitzadores del Kit Digital que millor s'adaptin a les necessitats del teu negoci. En la secció de "Categories de solucions digitals" podràs consultar en què consisteix cadascuna i l'import de l'ajuda concedida per a cada solució. Selecciona aquelles que necessitis!:

Producte web

Objectiu: Expansió de la presència a internet de la pime mitjançant la creació d'una pàgina web i/o la prestació de serveis que proporcionin posicionament bàsic en internet.

Import de l'ajuda

Segment I 0 < 3 empleats Segment II 3 < 9 empleats Segment III 10 < 50 empleats
2.000 € 2.000 € 2.000 €

PRODUCTE: WEB CORPORATIVA  | PREU 2.000,00€.

Funcionalitats i serveis (requisits mínims):

 • Domini: alta de nou domini per a la pime beneficiària durant un termini mínim de dotze mesos. La titularitat del domini serà íntegrament de la pime.
 • Hosting: allotjament de la pàgina web desenvolupada durant un termini mínim de dotze mesos.
 • Disseny de la pàgina web: estructura web amb un mínim de 3 pàgines o apartats. Es consideren pàgines o apartats d’una web, elements com ara : pàgina d’inici (Landing Page), presentació de l’empresa, formulari de contacte, descripció de productes, dades de contacte, mapa del lloc (sitemap), etc.
 • Web responsive: les pàgines web dissenyades han d’adaptar-se per a ser funcionals en tota mena de dispositius.
 • Accessibilitat: el disseny ha de complir amb criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1. 
 • Autogestionable: s’haurà de proveir una plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que sigui autònom a l’hora de modificar el contingut de les seves pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l’empresa proveïdora.
 • Posicionament bàsic en internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa en els principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
 • Optimització de la presència en cercadors (SEO bàsic): Anàlisi de paraules clau, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.
Botiga Online

Objectiu: Creació d'una botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi.

Import de l'ajuda

Segment I 0 < 3 empleats Segment II 3 < 9 empleats Segment III 10 < 50 empleats
2.000 € 2.000 € 2.000 €

PRODUCTE: ECOMMERCE BÀSIC | PREU 2.000,00€.

Funcionalitats i serveis (requisits mínims):

 • Creació de la botiga en línia o E-Commerce i alta del catàleg de productes: producció d’un catàleg mitjançant l’alta, importació o càrrega dels productes o articles de la pime. El nombre de referències a carregar per l’agent digitalitzador serà d’almenys 100 referències de productes, tret que la pime no disposi d’aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.
 • Mètodes de pagament: configuració i integració dels mètodes de pagament.
 • Disseny Responsive: la solució de E-Commerce dissenyada ha d’adaptar-se per a ser funcional en tota mena de dispositius.
 • Accessibilitat: El disseny ha de complir amb criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 • Posicionament bàsic en internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa en els principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
 • Optimització de la presència en cercadors (SEO): Anàlisi de paraules clau, anàlisis de la competència, SEU On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut i informes trimestrals de seguiment.
 • Autogestionable: s’haurà de proveir una plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que sigui autònom a l’hora de modificar el contingut de les seves pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l’empresa proveïdora.
 • Formes d’enviament: configuració i integració de mètodes d’enviament digital i físic dels productes comercialitzats pel beneficiari a la botiga en línia.
Gestió de Xarxes Socials

Objectiu: Promocionar a les empreses beneficiàries en xarxes socials.

Import de l'ajuda

Segment I 0 < 3 empleats Segment II 3 < 9 empleats Segment III 10 < 50 empleats
2.000 € 2.500 € 2.500 €

PRODUCTE: RRSS CORP | PREU 2.000,00€.

Funcionalitats i serveis (requisits mínims):

 • Pla Social Media: definició i implementació d'una estratègia de xarxes socials alineada amb la missió i visió de la pime, que sigui rellevant i connecti amb els potencials clients, i fidelitzin a aquells usuaris que ja ho siguin.
 • Monitoratge de xarxes socials: monitoratge i control periòdic a través de mètriques de referència de l'impacte de les accions, per a quantificar els resultats i comprovar si s'estan complint els objectius marcats en l'estratègia.
 • Optimització de la xarxa/Auditoria Mitjà social : anàlisi dels diferents canals socials per a poder optimitzar el rendiment.
 • Gestió d'una xarxa social: administració del perfil/usuari de la pime en, almenys, una xarxa social.
 • Publicació de posts setmanals: publicació per part de l'agent digitalitzador d'un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.
Gestió de clients (CRM)

Objectiu: Digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients.

Import de l'ajuda:

Segment I 0 < 3 empleats Segment II 3 < 9 empleats Segment III 10 < 50 empleats
2.000 € (1 usuari) 2.000 € (1 usuari) 4.000 € (3 usuaris)

PRODUCTE: RRSS CORP | PREU 2.000,00€.

Funcionalitats i serveis (requisits mínims):

Aquesta solució inclou un nombre d'hores destinades a la parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d'empreses definits en l'Article 8.2, de la següent forma:
Segment I (10-menys de 50 empleats): 40 hores de parametrització.
Segments II (3-menys de 10 empleats) i III (0-menys de 3 empleats): 30 hores de parametrització. 
Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim , les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

 • Gestió de clients: la solució haurà d’emmagatzemar i permetre la consulta de dades de cada client des de la seva alta com a oportunitat de negoci i la simulació de compra de productes o contractació de serveis.
 • Gestió de Clients potencials (Leads): la solució haurà de permetre que es puguin donar d’alta nous Leads de manera manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads hauran de permetre la gestió comercial dels mateixos amb l’objectiu de convertir-los en clients. La solució inclourà la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l’assignació de Leads segons diferents criteris.
 • Gestió d’oportunitats: la solució haurà de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l’enviament al client potencial o Lead d’ofertes i pressupostos. A més, la solució contemplarà l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
 • Accions o tasques comercials: la solució ha d’oferir la possibilitat de crear accions i tasques comercials, tant de manera manual com automàtica.
 • Reporting, planificació i seguiment comercial: la solució ha d’oferir solucions de seguiment mitjançant indicadors (KPI´s), pipeline i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció del perfil de l’usuari de la solució. Haurà de ser capaç de generar informes per al seguiment i monitoratge de l’activitat comercial, contemplant ràtios d’eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys , dades mensuals, acumulats i/o comparatius entre diferents exercicis comercials.
 • Alertes: la solució ha de permetre visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
 • Gestió documental: la solució ha d’incloure un programari per a la gestió centralitzada de la documentació, capaç d’inserir i/o vincular documents tant relatius a l’activitat comercial, com els proporcionats pels propis clients.
 • Disseny Responsive: la interfície de la solució ha de ser responsive, és a dir , ha d’adaptar-se per a ser funcional en tota mena de dispositius.
 • Integració amb diverses plataformes: disponibilitat de APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.
Business Intelligence

Objectiu: Explotació de dades de l'empresa per a la millora del procés de presa de decisions

Import de l'ajuda:

Segment I 0 < 3 empleats Segment II 3 < 9 empleats Segment III 10 < 50 empleats
1.500 € (1 usuari) 2.000 € (1 usuari) 4.000 € (3 usuaris)

PRODUCTE: BI BÀSIC| PREU 2.000,00€.

Funcionalitats i serveis:  Aquesta solució inclou un nombre d'hores de parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d'empreses definits a l'article 8.2, de la manera següent:

 • Segment I (10-menys de 50 empleats): 70 hores de parametrització.
 • Segment II (3-menys de 10 empleats): 40 hores de parametrització.
 • Segment III (0-menys de 3 empleats): 30 hores de parametrització.

 

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

 • Integració de dades amb altres bases de dades: La solució permetrà l'accés a altres bases de dades i la realització de comparacions amb les dades exposades.
 • Emmagatzematge de dades: La solució haurà de proveir una capacitat d'emmagatzematge com a mínim d'1 GB per usuari.
 • Creació de panells de dades estructurats i visuals: la solució permetrà crear panells de dades personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
 • Exportació de dades: La solució permetrà exportació de dades a imatges o documents d'Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes d'ús comú per als usuaris.
Gestió de processos

Objectiu:  Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries.

Import de l'ajuda:

Segment I 0 < 3 empleats Segment II 3 < 9 empleats Segment III 10 < 50 empleats
2.000 € (1 usuari) 3.000 € (1 usuari) 6.000 € (3 usuaris)

PRODUCTE: CLOCKIO | PREU 3.000,00€.

Funcionalitats i serveis:  Aquesta solució inclou un nombre d'hores destinades a la parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: La solució haurà de permetre la digitalització i/o automatització de processos integrals (horitzontals o verticals) tals com:
 • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d'actius i generació de tancaments i balanços, etc.
 • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures. Aquestes solucions hauran d'estar adaptades als requisits de l'article 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i a la seva normativa de desplegament.
 • Projectes: Control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
 • Inventari: Previsió, nivells d'estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
 • Compres i pagaments: Gestió de comandes de compra i proveïdors.
 • Recursos humans: Gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
 • Logística: Gestió de flotes i rutes, entre d'altres.

 

S'entén per solució horitzontal aquella que agrupa o suporta diversos processos de la cadena de valor de la pime.

S'entén per solució vertical aquella que suporta un únic procés dins la cadena de valor de la pime.

 • Integració amb diverses plataformes: La solució haurà de disposar d'APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines.
 • Actualitzable: La solució haurà de ser actualitzable amb noves versions.
 • Escalable: La solució haurà de poder adaptar-se als possibles creixements o canvis a l'estructura empresarial de la pime.

 

Compliment: La solució ha de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable. En especial, els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments han de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d'acord amb la normativa aplicable.

Es permet a la categoria de solució de gestió de processos, la incorporació de nous mòduls individuals. S'entén per nou mòdul individual aquell que agrupa o suporta un únic subprocés de la cadena de valor de la pime sobre una solució de gestió de processos ja existent. La incorporació del nou mòdul individual no podrà consistir en un desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i les funcionalitats de la solució existent. Tampoc no podrà ser una actualització de versions de programari pel proveïdor, és a dir, releases que el proveïdor publiqui sobre una versió de programari, ni upgrades o millora de versions existents.

En cas d'implantar-se un nou mòdul individual, s'haurà de garantir que la solució completa que finalment quedi implantada (existint més els mòduls individuals implantats), compleixi tots els requisits de la categoria de gestió de processos, establerts a les bases, tenint en compte que els mòduls individuals s'hauran d'oferir a preu de mercat.

Presència Avançada a Internet

Objectiu:  Prestació de funcionalitats i/o serveis que assegurin el posicionament del Beneficiari a internet, augmentant el seu abast de potencials clients i incrementant el trànsit de visites a la seva plataforma.

Import ajudes:

Segment I 0 < 3 empleats Segment II 3 < 9 empleats Segment III 10 < 50 empleats
2.000 € (1 usuari) 2.000 € (1 usuari) 2.000 € (3 usuaris)

PRODUCTE: SEO| PREU 2.000,00€.

Funcionalitats i serveis:

 • Posicionament bàsic a internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l'empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d'empreses i professionals.
 • Anàlisi de paraules clau: Gestió, cerca i anàlisi de paraules clau per tal de desenvolupar estratègies útils perquè els cercadors classifiquin el contingut i ajudin els usuaris a trobar resultats rellevants per a les seves consultes.
 • Anàlisi de la competència: S'haurà de fer una anàlisi de la competència mensualment per informar les empreses beneficiàries de la seva situació davant dels competidors.
 • SEO On-Page: La solució haurà d'oferir un servei mínim de dues (2) pàgines o apartats SEO On-Page, optimitzant l'estructura i el contingut intern per millorar la posició natural de la pime en cercadors, així com la indexació i jerarquització del contingut.
 • SEO Off-Page: La solució haurà de proveir aquest servei, que comportarà l'execució d'accions fora de l'entorn del lloc web per millorar-ne el posicionament orgànic.
 • Informes mensuals de seguiment: S'haurà de reportar el resultat de les accions executades per generar consciència de l'evolució i la repercussió de les mateixes en la presència a internet de l'empresa beneficiària.
Marketplace

Objectiu:  Dirigir les referències/productes dels beneficiaris per ajudar la marca a incrementar el seu nivell de vendes, optimitzant els recursos existents, triant els canals de distribució adequats i adaptant les referències/productes a les necessitats externes.

Import de l'ajuda:

Segment I 0 < 3 empleats Segment II 3 < 9 empleats Segment III 10 < 50 empleats
2.000 € (1 usuari) 2.000 € (1 usuari) 2.000 € (3 usuaris)

PRODUCTE: MARKETPLACE  | PREU 2.000,00€.

 • Estudi previ d'alternatives i alta a la plataforma: Obertura de compte i alta del perfil del Beneficiari, pel seu compte, a, almenys, una (1) plataforma de Marketplace i, almenys, un (1) país.
 • Anàlisi de la competència: Realització duna investigació de mercat focalitzada en les característiques dels competidors per millorar el procés de presa de decisions i assolir una posició competitiva.
 • Disseny i definició de l'estratègia de negoci: Generació de l'estratègia de negoci per assolir l'assoliment dels objectius desitjats orientant els recursos disponibles cap a aquesta finalitat.
 • Producció del catàleg de referències: Anàlisi de les categories a comercialitzar per seleccionar, almenys, deu (10) productes alineats amb l'estratègia de negoci, llevat que el Beneficiari no disposi d'aquest número, i en aquest cas pot ser menor.
 • Creació del contingut del listing: Definició de, almenys, deu (10) descripcions del catàleg de referències, llevat que el Beneficiari no disposi d'aquest número, cas en què podrà ser menor.
 • Alta de referències: Càrrega de, almenys, deu (10) referències, i les seves respectives descripcions i fotografies, a la plataforma, llevat que el Beneficiari no disposi d'aquest número, i en aquest cas podrà ser menor, acompanyada per la descripció i fotografia individual de cada producte.

 

L'import de l'ajuda no inclourà el cost associat a la subscripció o l'alta a la plataforma de Marketplace ni els costos variables associats a la venda de les referències donades d'alta a la plataforma.