Aconsegueix el teu kit de consultoria
Kit Consulting
Kit digital

Si compleixes amb les condicions establertes en les bases de la convocatòria de l'ajuda del Kit Digital, podràs disposar d'una bonificació digital que et permetrà accedir a les solucions de digitalització.

L'import màxim es detalla en la taula, i dependrà de la grandària de la teva empresa:

SEGMENT 1 A
Empreses amb entre 10 i 50 empleats
IMPORT BONUS DIGITAL
12.000 €
SEGMENT 2 B
Empreses de 50 a 100 treballadors
IMPORT BONUS DIGITAL
18.000 €
SEGMENT 3 C
Empreses d'entre 100 i 250 treballadors
IMPORT BONUS DIGITAL
24.000 €

Tria les solucions digitalitzadores del Kit Consulting que millor s'adaptin a les necessitats del teu negoci. En la secció de "Categories de solucions digitals" podràs consultar en què consisteix cadascuna i l'import de l'ajuda concedida per a cada solució. Selecciona aquelles que necessitis!:

Assessorament en intel·ligència Artificial

Objectiu: Pla enfocat a PIMEs que no compten amb un pla d'intel·ligència artificial (IA), establint la inversió requerida i les mesures necessàries per a la seva adopció, centrant l'assessorament a la pime sobre l'ús i l'aplicació de tècniques d'IA com ara l'aprenentatge automàtic, processament i transcripció automàtica de textos o sistemes experts i realització d'un cas d'ús adaptat al negoci relacionat amb l'aplicació de tècniques d'intel·ligència artificial.

Import de l'ajuda

Segment A 10 < 50 empleats Segment B 50 < 100 empleats Segment C 100 < 250 empleats
6.000 € 6.000 € 6.000 €

PRODUCTE: SERVEI D'ASSESSORAMENT EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL  | PREU 6.000,00€.

Funcionalitats i serveis (requisits mínims):

 • Identificació de data sets rellevants per a la implementació d'algorismes d'IA, amb vista a millorar la comprensió de la informació a través d'aquestes tècniques avançades.
 • Assessoria per a la creació de protocols de governança de dades amb normatives d'IA, garantint-ne la validesa i la veracitat quan apliqui la IA.
 • Anàlisi d'eines d'IA per a la gestió de dades, fent recomanacions basades en la realitat de lempresa i la seva capacitat dinversió.
 • Orientació sobre com les tècniques d'IA poden derivar informació valuosa a partir de les dades existents per impulsar la presa de decisions estratègiques.
 • Capacitació en l'ús estratègic de les tècniques d'IA en el maneig de dades.
 • Desenvolupament i execució d'un cas d'ús adaptat al negoci, relacionat amb la aplicació de la intel·ligència artificial.
Assessorament en Anàlisi de Dades (Bàsic)

Objectiu: Pla enfocat a PIME que no compten amb un pla d'anàlisi de dades adaptat al negoci, determinant la inversió requerida i les mesures necessàries per a la seva adopció, prioritzant l'establiment i l'aprenentatge de processos per a l'extracció dades i la seva anàlisi en benefici de la pime.

Import de l'ajuda

Segment A 10 < 50 empleats Segment B 50 < 100 empleats Segment C 100 < 250 empleats
6.000 € 6.000 € 6.000 €

PRODUCTE: Servei d'Assessorament en Anàlisi de Dades (Bàsic) | PREU 6.000,00€.

Funcionalitats i serveis (requisits mínims):

 • Identificació de les dades de la pime que millori l'enteniment de la informació disponible.
 • Analitzar les diferents opcions d'eines d'intel·ligència artificial explotar i visualitzar les dades, recomanant la que millor s'adapti a la situació actual de lempresa i la inversió necessària per a la seva adopció.
 • Establir informació de valor a partir del tractat de dades amb algorismes de intel·ligència artificial.
 • Assessorament específic sobre l'explotació de les dades a través de la eina triada.
 • Opcionalment, assessorament sobre els processos de govern, gestió i gestió de qualitat de la dada d'acord amb les especificacions UNE 0077 «Govern de la dada», UNE 0078 «Gestió de la Dada» i UNE 0079 «Gestió de la qualitat de la dada».
 • Desenvolupament i execució d'un cas d'ús adaptat al negoci en anàlisi de dades (nivell bàsic).
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA a l'àmbit de l'anàlisi de dades.
Assessorament en Anàlisi de Dades (Avançat)

Objectiu: Pla enfocat a PIME que compten amb un sistema d'anàlisi de dades bàsic i requereixen un més avançat i adaptat al seu negoci. En aquest pla es determinarà la inversió i les mesures necessàries per establir un sistema avançat d'anàlisi de dades a la pime, prioritzant l'establiment, millora, automatització i aprenentatge de processos per a extracció i anàlisi de dades..

Import de l'ajuda

Segment A 10 < 50 empleats Segment B 50 < 100 empleats Segment C 100 < 250 empleats
6.000 € 6.000 € 6.000 €

PRODUCTE: Servei d'Assessorament en Anàlisi de Dades (Avançat) | PREU 6.000,00€.

Funcionalitats i serveis (requisits mínims):

 • Identificació de les dades de la pime, obtenció de la seva valoració i avaluació de ús en conjunció amb altres fonts.
 • Generar i obtenir informació de valor a partir del tractat de dades amb algorismes intel·ligència artificial per millorar la presa de decisions basades en les dades.
 • Proporcionar assessorament per a la comprensió de les dades i el maneig de eines de gestió de les dades.
 • Opcionalment, assessorament sobre l'avaluació de la capacitat dels processos de govern, gestió i gestió de qualitat de la dada seguint l'especificació UNE 0080 de «Guia d'avaluació del Govern, Gestió i Gestió de la Qualitat del Dada» i l'especificació UNE 0081» Guia d'avaluació de la qualitat de dades».
 • Desenvolupament i execució d'un cas d'ús adaptat al negoci utilitzant tècniques intel·ligència artificial, en anàlisi de dades (nivell avançat).
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA a l'àmbit de l'anàlisi de dades avançat.
assessorament en vendes digitals

Objectiu: Prestació d'un servei d'assessorament centrat a establir la inversió necessària i les tècniques de màrqueting digital, incloent l'aprofitament de tecnologies d'intel·ligència artificial, per millorar el rendiment de vendes en línia de la empresa, i realització d'un cas d'ús adaptat al negoci a l'àrea de vendes digitals.

Import de l'ajuda:

Segment A 10 < 50 empleats Segment B 50 < 100 empleats Segment C 100 < 250 empleats
6.000 € 6.000 € 6.000 €

PRODUCTE: Servei d'assessorament en vendes digitals | PREU 6.000,00€.

Funcionalitats i serveis (requisits mínims):

 • Analitzar la situació actual de l'empresa en vendes digitals, posicionament a RRSS i presència a internet.
 • Conscienciar els empleats sobre la importància i les tècniques de venda en línia i màrqueting digital.
 • Definició d'una estratègia de vendes en línia i presència digital (RRSS, posicionament en motors de cerca, Google Analytics, etc.) a mitjà i llarg termini, utilitzant models predictius basats en IA.
 • Desenvolupament i execució d'un cas d'ús adaptat al negoci utilitzant les tècniques apropiades d'intel·ligència artificial, a l'àrea de vendes digitals.
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA a l'àmbit de les vendes digitals.
assessorament en processos de negoci o procés de producció

Objectiu: Prestació d'un servei d'assessorament que té com a objectiu identificar les àrees de millora i optimització en els processos empresarials actuals i la definició d'un pla de millora de processos adaptat al negoci en àrees clau (RRHH, econòmic-financer, operació, producte, clients, etc.). En comptes d'un procés empresarial, aquest servei dassessorament es pot orientar a loptimització de algun dels processos de producció o fabricació. En qualsevol dels dos casos, es farà ús de tècniques relacionades amb la intel·ligència artificial, i s'hi inclou la realització d'un cas d'ús adaptat al negoci.

Import de l'ajuda:

Segment A 10 < 50 empleats Segment B 50 < 100 empleats Segment C 100 < 250 empleats
6.000 € 6.000 € 6.000 €

PRODUCTE: Servei d'assessorament en processos de negoci o procés de producció | PREU 6.000,00€.

 • Comprensió de les metes estratègiques, punts clau i objectius de la pime i alinear-les amb enfocament en la digitalització, ús de la intel·ligència artificial i millora dels seus processos empresarials (o, si escau, procés de fabricació seleccionat).
 • Analitzar els processos empresarials que la pime duu a terme actualment, per identificar àrees que podrien beneficiar-se de millores o, en cas d'haver-hi seleccionat un procés productiu o de fabricació, anàlisi de la situació actual del procés de fabricació seleccionat, identificant àrees d'oportunitat per a la eficiència, qualitat i millora continua.
 • Comunicar de manera efectiva als empleats la rellevància estratègica de la digitalització de processos, destacant com això no només optimitza el treball diari, sinó també enforteix la competitivitat.
 • Proporcionar assessorament especialitzat en eines de gestió de processos de negoci i d'intel·ligència artificial, abastant des de vendes i recursos humans fins a la gestió de projectes, i destacant solucions específiques per a millorar l'eficiència i la qualitat. Si, al seu lloc, s'ha optat per un procés de fabricació, assessorament en eines i tecnologia per a l'optimització i automatització del procés productiu.
 • Desenvolupament i execució d'un cas d'ús adaptat al negoci utilitzant les tècniques apropiades, per a l'optimització d'un procés de negoci o, si escau, procés de fabricació.
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA a l'àmbit dels processos de negoci o, si escau, processos de producció.
Assessorament a Estratègia i Rendiment de Negoci

Objectiu:  Pla enfocat per a empreses que busquen implementar una estratègia de negoci per millorar el seu posicionament competitiu, definint la inversió necessària, i seleccionant les eines adequades, aprofitant tecnologies d'intel·ligència artificial per potenciar la capacitat d'anàlisi, i fer un cas d'ús adaptat a millorar el rendiment i l'estratègia del negoci per identificar necessitats i bretxes, així com les oportunitats per millorar la seva situació a relació a la competència.

Import de l'ajuda:

Segment A 10 < 50 empleats Segment B 50 < 100 empleats Segment C 100 < 250 empleats
6.000 € 6.000 € 6.000 €

PRODUCTE: Servei d'Assessorament a Estratègia i Rendiment de Negoci | PREU 6.000,00€.

 • Analitzar la situació actual de l'empresa en intel·ligència de negoci per avaluar necessitats, identificar bretxes en l'ús de tecnologies d'intel·ligència de negoci i detectar oportunitats de millora.
 • Plantejament de recomanacions per desenvolupar habilitats analítiques i fomentar una cultura de presa de decisions basada en el tractament de dades amb algorismes d'intel·ligència artificial a l'escenari competitiu actual.
 • Assessorament en la incorporació de tècniques i eines avançades de aprenentatge automàtic, intel·ligència artificial i mineria de dades, entenent les especificitats de l'empresa i alineant-les als objectius del negoci.
 • Definició conjunta d‟una estratègia a mitjà i llarg termini per a la implementació i optimització de la intel·ligència de negoci basada en millorar el rendiment.
 • Disseny i execució d'un cas d'ús que demostri l'efectivitat de les tècniques anàlisi de la competència per millorar l'estratègia i el rendiment del negoci.
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA a l'àmbit de la estratègia i rendiment de negoci.
Assessorament a Ciberseguretat (Bàsic)

Objectiu:  Pla pensat per a PIMEs que no disposen d'una protecció bàsica o que, tot i tenir-la, no compten amb un pla de ciberseguretat adaptat a l'activitat econòmica desenvolupada, per implantar-lo, i per definir i aplicar la documentació bàsica del seu Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI) segons ISO 27001 i ENS (categories mitjana-alta), i realització d'un cas d'ús adaptat al negoci a l'àrea de la ciberseguretat.

Import ajudes:

Segment A 10 < 50 empleats Segment B 50 < 100 empleats Segment C 100 < 250 empleats
6.000 € 6.000 € 6.000 €

PRODUCTE: Servei d'Assessorament a Ciberseguretat (Bàsic) | PREU 6.000,00€.

Funcionalitats i serveis:

 • Conèixer la situació actual de l'empresa davant de riscos, identificant els actius i dades més valuoses per a lactivitat de lempresa.
 • Garantir la continuïtat del negoci davant de possibles incidents de seguretat, minimitzant el risc d'interrupcions a l'activitat empresarial.
 • Elaborar i proporcionar un pla de resposta detallat davant de bretxes de seguretat, definint protocols i actuacions específiques en cas de ciberatac.
 • Establir i definir de manera conjunta amb la pime una estratègia de ciberseguretat personalitzada a curt i mitjà termini.
 • Complir amb les regulacions i estàndards de seguretat relacionats amb la protecció de dades i la seguretat de la informació.
 • Preparar la documentació bàsica per a la implantació d'un SGSI (ISO27001 i ENS mitjana-alta) per a un servei core ofert a clients oa AAPP.
 • Desenvolupament i execució d'un cas d'ús adaptat al negoci utilitzant les tècniques apropiades, a l'àrea de ciberseguretat.
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA a l'àmbit de la ciberseguretat.
Assessorament en Ciberseguretat (Avançat)

Objectiu:  Pla enfocat per a empreses que disposen d'una protecció bàsica i de un pla de ciberseguretat però, tot i tenir-lo, volen millorar i conèixer sistemes de protecció més avançada.

Import de l'ajuda:

Segment A 10 < 50 empleats Segment B 50 < 100 empleats Segment C 100 < 250 empleats
5.999,96 € 6.000 € 6.000 €

PRODUCTE: Servei d'Assessorament en Ciberseguretat (Avançat)  | PREU 6.000,00€.

 • Analitzar i realitzar proves de penetració i anàlisi de possibles vulnerabilitats de l'empresa coneixent l'entorn tecnològic i operatiu en què es desenvolupa.
 • Implantar procediments i eines de ciberseguretat per a la gestió diària, l'adquisició, la configuració, la protecció preventiva, i per a la detecció i la resposta davant d'incidents.
 • Protegir de manera proactiva la pime contra atacs dirigits cap a les dades, millorant la resistència i la capacitat de resposta davant d'amenaces.
 • Conscienciar els empleats de la importància en matèria de ciberseguretat i fomentar una cultura organitzacional centrada en la ciberseguretat dins de la organització i la gestió de riscos.
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA a l'àmbit de la ciberseguretat.
 • Desenvolupament i execució d'un cas d'ús adaptat al negoci utilitzant les tècniques apropiades, a l'àrea de ciberseguretat.