Albert Alemany
Direcció
Jaume Lorenzo
Resp. Oficina
Carles Blavi
Resp. Programació
Marcos Fernández
Resp. Programació
Analía Millos
Administració
Marc Garcia
Programació
Marc Riembau
Programació
David Vico
Programació
Tet Pérez
Account manager
Gina Gil
Account manager
José Hita
Account manager
Sara Rovira
Account manager
Narcís Bosch
Disseny
Sara Gómez
Marketing
Josep Rodríguez
Programació
Eloi Riera
Programació Jr.
Nuri Deusedes
Marketing Jr
Vols parlar del teu projecte? Contacta amb nosaltres
text alternatiu